Câu đối, câu đối hay

Câu đối là thể loại văn biền ngẫu, nó bao gồm hai vế đối nhau nhằm thể hiện quan điểm của tác giả về một tình cả, một ý chí trước một hiện tượng, một sự việc xảy ra trong đời sống xã hội.  Câu đối hay thường được đặt trên bàn thờ gia tiên, nhà thờ họ, trước khu lăng mộ….

Nguốn gốc câu đối?

Câu đối được người Trung Quốc phát minh ra, ở Trung Quốc gọi câu đối hay là đối liên nhưng tên gọi chính xác của câu đối là Đào Phù.

Câu đối được người xưa xem là nghệ thuật tinh hoa của văn hóa chữ Hán, người Trung Hoa có quan niệm rằng: “nếu thơ văn là tinh hoa của chữ nghĩa thì câu đối là tinh hoa của tinh hoa”

Ở Việt Nam câu đối được sử dụng rất nhiều ở các khu lăng mộ, bàn thờ tổ tiên, dòng họ nên dưới đây Thiện Phú xin giới thiệu một số câu đối hay khắc trên lăng mộ và câu đối trên bàn thờ tổ tiên.

Câu đối khắc trên lăng mộ.

1. Phiến niệm truy tư truyền bản tộc.

Bách niên hương hỏa ức tiên công.

2. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ

Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân

3. Nơi cát địa tổ tiên an nghỉ.

Chốn mộ phần con cháu viếng thăm.

4. Tổ đức cao minh tư phú ấm.

Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

5. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh.

Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.

6. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước.

Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

7. Công đức lưu truyền thiên cổ niệm.

Thạch bi ký giám ức niên hương

8. Mộ tiền đông hải thiên trùng lãng.

Lăng hậu trường sơn vạn nghiêm phong.

9. Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh.

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

10. Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả.

Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

11. Tổ tiên công đức muôn đời thịnh

Hiếu đạo con cháu vạn kiếp thờ.

12. Nửa đời rong ruổi bao phiền muộn.

Một thoáng dừng chân chốn vĩnh hằng.

13. Phước đức tổ tiên lưu hậu thế.

Dương trần tôn tử đáp tiền ân.

14. Công đức dưỡng sinh tày sơn hải.

Kính hiếu con cháu tạ lễ hương.

15. Ân đức cha hiền ngàn năm nhớ

Hiếu trung con cháu vạn kiếp thờ.

16. Công cha dưỡng dục tày non thái.

Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển đông.

17. Công dưỡng dục ngàn năm ghi tạc.

Đức sinh thành muôn thủa nào quên.

18. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Câu đối khắc trên bàn thờ gia tiên, câu đối khắc trên bàn thờ dòng họ

01. Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc

Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.

02. Tổ tông công đức còn thơm dấu

Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

03. Tổ đường bách thế hương hoa tại

Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

04. Thân tộc lạc quan hi thế hóa

Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.

05. Tông tổ thiên thu trường tự điển

Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

06. Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

07. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

08. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm

Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

09. Kiến tạo gia phong tân cốt cách

Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa

10. Công đức lưu truyền thiên cổ niệm

Thạch bi ký giám ức niên hương

11. Đức tổ quang vinh hương vạn cổ

Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

12. Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ

Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

13. Phiến niệm truy tư truyền bản tộc

Bách niên hương hỏa ức tiên công.

14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng

Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

15. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang

Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

16. Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả

Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

17. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ

Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

18. Thờ tiên tổ như kính tại thượng

Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

19. An bình thần liệu nền gia thất

Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

20. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức

Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

21. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm

Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

22. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm

Tổ tông tích đức cháu con vinh.

23. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu

Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

24. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh

Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

25. Lấy trung hiếu trì gia bền vững

Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

26. Muôn thuở công thành danh hiển đạt

Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

27. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại

Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

28. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng

Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

29. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh

Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

30.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông

Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

31. Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh

Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

32. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến

Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

33. Công đức vĩnh truyền tiên thế phả

Thuần bàng bất cải ngã gia phong

34. Đức trạch trường lưu thiên lý thuận

Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân

35. Tổ tiên ta dày công xây dựng

Con cháu nhà ra sức trùng tu.

36. Tổ tông công đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

37. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn

Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

38. Cúc dục ân thâm Đông hải đại

Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

39. Bách thế bản chi bồi chỉ phúc

Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.

40. Tổ đức cao minh tư phú ấm

Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

41. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước

Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

42. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc

Cháu con canh tác nết viên tân.

43. Hiếu kính thông tông tổ

Trinh tường tập tử tôn

44. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

45. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời

Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

46. Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh

Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh.

47. Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,

Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

48. Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,

Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

49. Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm

Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

50. Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *